Spis komend serwera CoD
 • /sklep - sklep za Honor
 • /rynek - rynek do handlu itemami
 • /klan - menu klanów (wojny, ulepszania, itp)
 • /misje - menu misji
 • /kasyno - hazard, mozliwosc wygrania/przegrania honoru
 • /skiny - wybór oraz kupno skina za Honor
 • /noze - wybór noża dla każdego gracza
 • /konto - menu zarządzania kontem
 • /menustaty - statystyki na serwerze
 • /klasy - opisy klas
 • /item - opis posiadane itemu
 • /itemy - opisy itemów dostępnych na serwerze
 • /wymien - wymiana itemu z graczem
 • /daj - oddaj item
 • /wyrzuc - wyrzuc item
 • /ikony - menu ustawien ikon
 • /hud - menu wyswietlania HUD
 • /dzwieki - menu dźwięków
 • /bindy - menu istniejących bindów
 • /punkty - aktualne statystyki 
 • /resetuj - reset statystyk
 • /menu - pokazuje menu serwerowe
 • /regulamin- pokazuje regulamin serwera
 • /discord - pokazuje dane do serwera discord - discord.nafarcie.pl
 • /vip - pokazuje informacje o VIP
 • /vips - pokazuje liste VIP online
 • /admin - pokazuje listę adminów
 • /mute - wyswietla menu mutowania graczy
 • /serwery - lista naszych innych serwerów
 • /skiny - Wybór skórek do broni
 • /top10 - Pokazuje 10 najlepszych osób
 • /top20 - Pokazuje 10-20 najlepszych osób
 • /rank - Pokazuje Twój ranking
 • /rankstats - Pokazuje Twoje dokładne statystyki
 • /me - Pokazuje zadane obrażenia
 • /rank - Pokazuje Twój ranking
 • /hp - Pokazuje otrzymane obrażenia
Dla admina:
 • amxmodmenu - Pokazuje menu admina.
 • amx_nick "stary nick" "nowy nick" - Zmiana nicku gracza
 • amx_who - Pokazuje listę graczy uwzględniając aktywne flagi.