I. Regulamin działu:


1. W dziale obowiązuje także Regulamin Forum.
2. Nowa skarga obowiązkowo powinno zawierać wzór podany poniżej.
3. Wszystkie nieuzasadnione skargi, będą automatycznie zamykane.
4. Prawo do wypowiadania się w skardze mają tylko takie osoby jak: autor skargi, oskarżony, opiekun serwera i administratorzy forum.
5. Regulamin, wymagania oraz wzór mogą ulec zmianie!

II. Wzór:


Kod:
[b]Nick:[/b]
[b]Nick oskarżonego:[/b]
[b]Data i godzina zdarzenia:[/b]
[b]Opis sytuacji:[/b]
[b]Dowody:[/b]