Regulamin działu Easy CoD - Sprawy Ogólne

1. Każdy nowy wątek powinien być nazwany zgodnie z jego treścią.
2. Wypowiedzi na temat propozycji zgłaszanych przez użytkownik powinny być uargumentowane.
3. W dziale Easy CoD - Sprawy ogólne obowiązuje także Regulamin Ogólny.
4. Nie przestrzeganie regulaminu jest równoznaczne z nadaniem ostrzeżenia.

Uwaga! Regulamin może ulec zmianie.