Regulamin turnieju !!

  
1. Postanowienia ogólne
- Organizotorami Turnieju są @ David oraz @ ADIKOFF
- Turniej odbedzie sie w tym tygodniu (w piątek)


2. Zawodnicy

W trakcie gry ZABRANIA SIĘ:

- używania wulgaryzmów zarówno na „say’u”, jak i słownie.
- używania rasistowskich oraz obraźliwych „nicków”.
- używania obraźliwych słów w stosunku do gracza.
- zakaz używania jakichkolwiek wspomagaczy (cheatów - WH, AIM, Trigger ,etc.) czy skryptów!
- używania „recconectów” bez podania konkretnej przyczyny.
- używania błedów mapy!.
 

3.Rozgrywka

-  Mecze kwalifikacyjne będą rozgrywane w systemie BO1, mecze półfinałowe i finałowe BO3. - Drabinka
-  Mecze rozgrywane są systemem 1na1, MR15, jedna mapa. półfinał i finał do 2 wygranych map
-  Po rozegraniu 15 rund następuje zmiana stron.
-  Każdy gracz ma prawo do jednej pięciominutowej pauzy. Pauze można zrobić w przerwie między ćwiartkami, oraz pod koniec lub na samym początku rundy
-  Mapy są wybierane przez Graczy

-  Gracz który nie wstawił się na mecz zostanie on zakończony walkowerem ( po 10min od rozpoczęcia ). 
-  Mecz który zostanie przerwany z przyczyn technicznych będzie powtórzony. 
-  Terminy meczów uzgadniane są przez organizatorów (jeśli dany gracz  nie da rady zagrać w danym terminie zostaje ona przesunięta na sam koniec terminów rozgrywek danej rundy w drabince)
-  W przypadku remisu (15:15) rozgrywke wygrywa gracz który jako pierwszy wygra cztery kolejne rundy (35)


4.Media

- W turnieju może wziąć udział każdy gracz.
- Każdy gracz ma obowiązek nagrywać własne demo poprzez "record nazwa_dema" i udostępnić je na prośbę rywala lub organizatora. Demo z HLTV nie zastępuje dem nagrywanych przez graczy. Nieposiadanie demka może groźić stratą punktów, a nawet dyskfalifikacją
- Po wygranym spotkaniu robimy ss'a i wrzucamy na forum.
- Gracz cię wyzywa ? Zrób ss'a i wstaw na forum.
- Status (należy wpisać w konsoli "status", a następnie "snapshot") powinien zostać wykonany przez obydwie drużyny przed rozpoczęciem meczu oraz przy każdym opuszczeniu oraz ponownym wejściu na serwer gracza
- Dema można zażądać poprzez opcję dodania komentarza do spotkania.
- Każdy gracz może poprosić przeciwnika o dema do 60 minut od zakończenia spotkania. Czas na ich dostarczenie wynosi 24 godziny od napisania prośby.
- Media z meczu tj. screeny połówek mapy oraz status oudostępniają gracze po zakończeniu spotkania.
- WSZYSTKIE MEDIA DAJEMY NA : https://www.zippyshare.com/


5.Lista map:

-aim_00
-aim_ak-colt.bsp
-aim_azze_1
-aim_brucke
-aim_dusty.bsp
-aim_famas_x
-aim_fixit
-aim_map
-aim_map2
-aim_map_usp
-aim_sk_galil_famas

-aim_00_awp
-aim_awp_esl
-aim_sk_awp
-awp_glass2_esl
-awp_india
-awp_map_esl

6. Kary i rozstrzygnięcia

- Wulgarne treści, zachowania, spamowanie oraz prowokowanie, zarówno w trakcie meczu jak i w komentarzach przed i po meczowych. Wszystkie takie zachowania są zabronione, a każdy jednorazowy przejaw będzie karany punktami karnymi. Wszystkie screeny z obrazami na serwerze muszą zawierać tabelę graczy
- Zabronione jest posiadanie więcej niż jednego konta gracza. W przypadku posiadania więcej niż jednego konta gracza, wszystkie jego konta zostaną zdyskfalikowane z turnieju
- Brak statusu równoznaczny jest z usunięciem spotkania oraz nałożeniem punktów karnych dla obydwu graczy
- Brak screenów ćwiartek skutkować będzie punktami karnymi. W przypadku, gdy organizator nie będzie mógł ustalić zwycięscy mecz również może zostać usunięty
- Każdy gracz ma prawo do 1 pauzy. Każda pauza nie może trwać dłużej niż 5 minut. Po upływie tego czasu gracz przeciwny ma prawo odpauzować grę. Kolejna pauza przez tego samego gracza w tej samej ćwiartce lub w złym momencie (podczas trwania rundy) jest zabroniona oraz będzie karana punktami karnymi
- Retry connecting (retry / reconnect) w celu zdobycia funduszy podczas meczu jest zabroniony. Za jego użycie każdorazowo będą nakładane kary w postaci punktów karnych, a w przypadku nagminnego wykorzystywania mecz zostanie usunięty
- Nieuzasadnione, bądź bezpodstawne konflikty są zabronione. Za takie konflikty przyznawane są punkty karne dla twórcy konfliktu. Każde obarczenie przeciwników w sprawie nieczystej gry musi zostać potwierdzone demem, screenem bądź w inny sposób, tak, aby organizator mógł zapoznać się z danym zachowaniem i podjąć ostateczną decyzję. Bezpodstawne zarzuty oraz aluzje będą karane punktami karnymi
- Każdy gracz może występować tylko raz w całym turnieju. Złamanie tego punktu jest karane punktami karnymi dla gracza oraz skutkuje usunięciem meczu lub dyskfalifikacją 
- Zabronione jest wykorzystywanie błędów map (bugów)
- Używanie programów zmieniających grafikę lub wygląd tekstur są zabronione. Wyjątek stanowią programy do rozjaśniania (np. Gamma Adjuster). Każde udowodnione zmiany będą karane punktami karnymi lub dyskfalifikacją
- Każdy gracz ma obowiązek do nagrywania dem z meczu. Upload powinien nastąpić przed upłynięciem 24h od daty zakończenia meczu. W przypadku, gdy gracz nie dopełni tego obowiązku, mecz zostanie usunięty, a gracze otrzymają punkty karne
- Wpisywanie fałszywego wyniku jest zabronione. Złamanie tego punktu skutkuje nałożeniem punktów karnych na gracza
- Próba sfałszowania statusu przez jednego z graczy  równoznaczna jest z usunięciem meczu oraz otrzymaniem punktów karnych


7.Konflikty
- W kwestiach spornych gracze mają prawo zgłosić konflikt, dzięki czemu meczem zajmie się Organizator ligi
- Przed rozpoczęciem konfliktu należy sprawdzić czy wszystkie wymagane media (również strony zakładającej konflikt) znajdują się w danym meczu (status, ćwiartki,oraz wymagane dema)
- Jeżeli uważasz, że przeciwnik grał niewłaściwie, bądź oszukiwał, wykorzystywał błędy mapy określ, w których minutach demka widzisz ów błąd/oszustwo - przyspieszy to zatwierdzenie (bądź nie) wyniku meczu i podniesie współczynnik wykrywalności oszustw
- Konflikt należy dokładnie opisać, zdecydowanie przyspieszy to jego rozwiązanie
- Konflikt należy zgłosić nie później niż 24h po zakończeniu spotkania, konflikty zgłaszne później nie będa rozpatrywane
- W kwestiach nieopisanych w regulaminie, decyzję podejmują organizatorzy .


8. Postanowienie końcowe
- Podczas trwania Turnieju obowiązują wszystkie zasady zawarty w Regulaminie Turnieju
- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Turnieju, jeżeli nastąpiły one na skutek zdarzeń niezależnych od Organizatorów oraz zdarzeń, których nie mogli przewidzieć lub których nie mogli zapobiec.


Regulamin jest własnością @ David oraz @ ADIKOFF

 Udział w w konkursie  jest równoznaczny z całkowitą akceptacją powyższego regulaminu.

 Kopiowanie lub wykorzystywanie regulaminu bez zgody @ David jest zabronione