I. Regulamin działu

  1. W dziale obowiązuje także Regulamin Forum.
  2. Nowa skarga obowiązkowo powinno zawierać wzór podany poniżej.
  3. Regulamin, wymagania oraz wzór mogą ulec zmianie!
  4. Prawo do wypowiadania się w skardze mają tylko osoby: Autor skargi, oskarżony, opiekun serwera i administratorzy forum.

II. Wzór 

Kod:
Kod:
[b]Nick:[/b]
[b]Nick oskarżonego:[/b]
[b]Data i godzina zdarzenia:[/b]
[b]Opis sytuacji:[/b]
[b]Dowody:[/b]